Sztuka naturalnego języka opanowana przez roboty?

Generowanie języka naturalnego (NLG) to szybko rozwijający się obszar w cyfrowym świecie, z potencjałem do wdrożenia we wszystkich sektorach, w tym w social e-commerce.

Ten artykuł został napisany przez człowieka. Ale ta reklama, którą widziałeś wczoraj w autobusie, mogła być zrobiona przez samochód. Takie reklamy to dopiero początek rewolucji w zakresie generowania języka naturalnego (NLG).

NLG to termin nadawany postępom w sztucznej inteligencji, które umożliwiły maszynom szybkie opanowanie sztuki tworzenia precyzyjnych komunikatów pisemnych na wysokim poziomie, przy czym prozę coraz trudniej odróżnić od tego, co jest wytwarzane przez ludzi.

Wraz z rozumieniem języka naturalnego (NLU) stanowi podzbiór przetwarzania języka naturalnego (NLP), który koncentruje się na przekształcaniu nieustrukturyzowanych danych z mowy lub tekstu na informacje strukturalne. Podczas gdy NLU koncentruje się na zrozumieniu tekstu poprzez analizę kontekstu, semantyki i składni, NLG dąży do tego, aby dane były łatwo zrozumiałe dla ludzi. Pierwsze aplikacje, już w latach 90., obejmowały produkcję zwykłego tekstu z serii danych do generowania raportów pogodowych.

Generowanie języka naturalnego zostało następnie wykorzystane w dziennikarstwie, w artykułach na temat wyników sportowych i statystykach lub do wyodrębnienia kluczowych liczb z raportów wyników firm. Jego zakres zastosowań stale się poszerza, a reperkusje są teraz możliwe we wszystkich sektorach. W ten sposób zwielokrotnił się potencjał wzrostu i możliwości inwestycyjne.