Krytyk wewnętrzny – jak go uciszyć?

Krytyk wewnętrzny, wewnętrzny głos krytyki osądu, może być jednym z najbardziej uciążliwych przeciwników w naszym umyśle. Jest to głos, który nieustannie kwestionuje nasze decyzje, podważa naszą wartość i wywołuje wątpliwości co do naszych działań. Dowiedz się, jak rozpoznać karzący głos i jak z nim walczyć?

Krytyk wewnętrzny – samokrytyka

Krytyk wewnętrzny to jeden z najczęstszych problemów, z którymi borykają się ludzie. Jest to wewnętrzny głos, który nas krytykuje, ocenia i karze. Może mieć ogromny wpływ na nasze życie, powodując obniżenie samooceny, poczucie winy, lęk i depresję.

Wewnętrzny krytyk powstaje w dzieciństwie, w wyniku interakcji z opiekunami. Jeśli dziecko doświadcza niewystarczającej opieki, nadużyć lub odrzucenia, może rozwinąć negatywne schematy poznawcze, które będą rzutować na jego dorosłe życie.

Kim jest wewnętrzny krytyk ?

Krytyk wewnętrzny zwykle wywodzi się z doświadczeń z dzieciństwa, gdzie często chłoniemy przekonania i wartości naszych opiekunów. Ten wewnętrzny głos może być zinternalizowaną formą rodzicielskiego głosu opiekuna, który nieustannie ocenia nasze działania.

Doświadczenia życiowe. Wewnętrzny krytyk często wywodzi się z doświadczeń życiowych, szczególnie z dzieciństwa, gdzie mogliśmy być poddawani surowej krytyce lub nieosiągalnym wymaganiom dla nas w tamtym czasie.

Internalizacja Zewnętrznych Ocen. Może on być również rezultatem internalizacji opinii lub standardów narzucanych przez nasze otoczenie, takie jak rodzina, przyjaciele, czy społeczeństwo.

Życie z wewnętrznym krytykiem

Życie z wewnętrznym krytykiem może być niezmiernie trudne i wymagające. To jak noszenie ciężaru nieustannego oceniania, niezadowolenia i wątpliwości, które mogą podkopać nasze poczucie własnej wartości i wpłynąć na nasze codzienne funkcjonowanie.

Codzienność z Wewnętrznym Krytykiem

Ciągłe ocenianie. Życie z wewnętrznym krytykiem oznacza ciągłe ocenianie siebie i swoich działań. Bez względu na to, jak bardzo się starasz, zawsze wydaje się, że nigdy nie jesteś wystarczająco dobry.

Bycie niewystarczającą. Wewnętrzny krytyk potrafi zatruć nawet najbardziej pozytywne chwile, powodując, że nawet najmniejsze sukcesy wydają się niewystarczające.

Unikanie Ryzyka. Życie z wewnętrznym krytykiem może prowadzić do unikania ryzyka i nowych wyzwań z obawy przed porażką lub niepowodzeniem

Wewnętrzny Konflikt. Często dochodzi do wewnętrznego konfliktu między pragnieniem osiągnięcia sukcesu a lękiem przed krytyką i oceną.

Krytyk wewnętrzny, jak terapia schematów może pomóc go pokonać?

Terapia schematów jest formą terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), która skupia się na leczeniu negatywnych schematów poznawczych

Terapia schematów może być skutecznym sposobem na walkę z krytycznym głosem. Wewnętrzny krytyk jest jednym z najtrudniejszych przeciwników, z którymi możemy się zmagać w naszym życiu. W Terapii Schematów praca z wewnętrznym krytykiem może stanowić główny cel pracy terapeutycznej, ponieważ często krytyczne przekonania na swój temat prowadzą do poważnych problemów emocjonalnych.

Terapia schematów pomaga :

  • Zrozumieć źródła wewnętrznego krytyka
  • Zidentyfikować negatywne schematy
  • Zmienić schematów, na poziomie myśli, zachowań i emocji.

Praca z wewnętrznym krytykiem w terapii schematów polega na wyzwoleniu się od negatywnych przekonań, poprzez zmianę myśli, zachowań a także przepracowanie przeszłych emocji, którego mogą dziś dalej zakłócać właściwe funkcjonowanie.

Przykładowo, jeśli pacjent ma schemat odrzucenia i izolacji, może usłyszeć od swojego wewnętrznego krytyka takie myśli jak: „Nikt cię nie lubi” lub „Jesteś niewystarczający”. Te myśli mogą prowadzić do poczucia samotności, odrzucenia i niskiej samooceny.

W terapii schematów terapeuta może pomóc pacjentowi zrozumieć, jak ten schemat wpływa na jego życie. Terapeuta może również pomóc pacjentowi rozwinąć nowe sposoby myślenia i zachowania, które są bardziej wspierające i zdrowe. Na przykład, pacjent może zacząć skupiać się na swoich pozytywnych cechach i osiągnięciach. Może również zacząć angażować się w działania, które sprawiają mu przyjemność i pozwalają mu nawiązywać kontakty z innymi.

Podsumowanie

Krytyk wewnętrzny może mieć ogromny wpływ na nasze życie. Terapia schematów może być skutecznym sposobem na walkę z krytycznym głosem. Terapia pomaga pacjentom zrozumieć, jak ich schematy poznawcze wpływają na ich życie i jak je zmienić.

Jeśli czujesz, że krytyk wewnętrzny utrudnia ci życie, nie wahaj się zwrócić o pomoc do terapeuty. Terapia schematów może pomóc ci nauczyć się samoakceptacji i rozwinąć nowe sposoby myślenia i zachowania, które pomogą w osiąganiu większej równowagi i czerpania większej radości z życia.