Szkolenia HR – na jakie warto zwrócić uwagę?

Dowiedz się jakie szkolenia dla pracowników działów HR warto rozważyć i które z nich cieszą się obecnie dużą popularnością. Sprawdź jakie możliwości rozwijania wiedzy i umiejętności zespołów zajmujących się zasobami ludzkimi w firmie daje rynek profesjonalnych szkoleń i kursów.

Szkolenia dla działów HR

Pracownicy działów HR (Human Resources, czyli Zasoby Ludzkie) wymagają regularnych szkoleń i kursów z wielu powodów. Prawo pracy, przepisy dotyczące równości, bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz wiele innych obszarów, które dotyczą HR, regularnie się zmieniają. Pracownicy HR muszą być na bieżąco z tymi zmianami, aby zapewnić zgodność firmy z obowiązującymi przepisami.

Tak jak w wielu innych branżach, również w HR pojawiają się nowe narzędzia, technologie i metody pracy. Branża HR stale się rozwija i ewoluuje. Regularne szkolenia pozwalają pracownikom być na bieżąco z najlepszymi praktykami w dziedzinie.

HR często wymaga też ponadprzeciętnych umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, negocjacje, czy zarządzanie konfliktami. Szkolenia w tych obszarach mogą być niezbędne dla rozwoju i doskonalenia tych umiejętności. Dla wielu pracowników HR, regularne szkolenia są sposobem na rozwój osobisty i zawodowy, co może prowadzić do awansu i lepszych możliwości rozwoju kariery.

Współczesne organizacje dążą do stworzenia bardziej różnorodnych i włączających środowisk pracy. Pracownicy HR muszą być na bieżąco z praktykami i szkoleniami w zakresie różnorodności, aby wspierać te inicjatywy w firmie. Również w odpowiedzi na globalne wyzwania, takie jak pandemia COVID-19, pracownicy HR muszą być gotowi dostosować się do nowych realiów, takich jak praca zdalna, zdrowie psychiczne pracowników itp.

W skrócie, regularne szkolenia są kluczowe dla pracowników HR, aby zapewnić najwyższy poziom profesjonalizmu, zgodności z przepisami i efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji. Jest kilka rodzajów szkoleń HR, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

Szkolenie HR Business Partner

Szkolenie HR Business Partner ma na celu przygotowanie specjalistów ds. zasobów ludzkich do pełnienia roli strategicznych partnerów biznesowych w ich organizacjach.

Komu dedykowane jest to szkolenie?

 • Pracownikom działu HR, którzy chcą przejść od tradycyjnych funkcji HR do roli bardziej strategicznej.
 • Kierownikom i menedżerom HR, którzy chcą lepiej zrozumieć i wpływać na strategię biznesową swojej organizacji.
 • Osobom, które chcą zdobyć nowe umiejętności i poszerzyć swoje kompetencje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Jakie zagadnienia omawiane w programie zajęć:

 • Rola HR Business Partnera: definiowanie i zrozumienie, jakie miejsce HR Business Partner zajmuje w organizacji.
 • Strategia biznesowa i HR: jak HR wpływa na realizację celów biznesowych i jakie są kluczowe wskaźniki sukcesu (KPI).
 • Zarządzanie zmianami: techniki i narzędzia do efektywnego zarządzania zmianami w organizacji.
 • Analiza i diagnoza organizacyjna: jak ocenić potrzeby organizacji i zidentyfikować kluczowe obszary interwencji HR.
 • Komunikacja i umiejętności miękkie: rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych i zarządzania konfliktami.
 • Rozwój talentów i planowanie sukcesji: jak identyfikować, rozwijać i zatrzymywać kluczowe talenty w organizacji.
 • Projekty HR: jak skutecznie planować i wdrażać projekty HR w ramach strategii biznesowej.

Dlaczego warto wziąć udział w kursie lub szkoleniu HR Business Partner? HR Business Partner to jedna z najbardziej pożądanych i uznawanych ról w dziedzinie HR. Szkolenie może pomóc w awansie i rozwoju kariery. Szkolenie to pozwala specjalistom HR przenieść się z operacyjnych zadań HR do roli strategicznego partnera, mającego realny wpływ na kierunek i sukces organizacji. Dostarcza nowych narzędzi, technik i metod pracy, które są niezbędne dla nowoczesnych specjalistów HR. Wreszcie daje możliwość poznania innych profesjonalistów z branży i wymiany doświadczeń.

Współczesne organizacje oczekują, że ich dział HR będzie pełnił kluczową rolę w realizacji celów biznesowych. Szkolenie HR Business Partner pozwala specjalistom HR sprostać tym oczekiwaniom, dostarczając im narzędzi i umiejętności niezbędnych do efektywnego wspierania i kształtowania strategii biznesowej.

Szkolenie Rekrutacja i selekcja pracowników

Szkolenie „Rekrutacja i selekcja pracowników” koncentruje się na procesie pozyskiwania i wyboru odpowiednich kandydatów na stanowiska w organizacji. Wiedza i umiejętności nabyte podczas takiego szkolenia są kluczowe dla efektywnej realizacji procesów rekrutacyjnych.

Szkolenie kierowane jest do:

 • Rekruterów, konsultantów ds. rekrutacji oraz innych specjalistów HR.
 • Menedżerów i kierowników zespołów, którzy są zaangażowani w proces rekrutacji.
 • Osób rozpoczynających karierę w dziedzinie rekrutacji i selekcji pracowników.
 • Właścicieli małych firm, którzy chcą samodzielnie prowadzić rekrutację.

W programie zajęć omawiane są przede wszystkim:

 • Planowanie rekrutacji: jak skutecznie planować i przygotowywać się do procesu rekrutacji.
 • Metody pozyskiwania kandydatów: ogłoszenia o pracę, headhunting, rekrutacja wewnętrzna, wykorzystanie mediów społecznościowych itp.
 • Ocena CV i listów motywacyjnych: jak skutecznie analizować dokumenty aplikacyjne.
 • Techniki przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych: pytania, metody oceny odpowiedzi, techniki komunikacyjne.
 • Testy i narzędzia oceny kandydatów: testy psychologiczne, testy kompetencji, zadania praktyczne.
 • Decyzja o zatrudnieniu: jak podejmować decyzje i informować kandydatów o wyborze.
 • Aspekty prawne rekrutacji: zrozumienie przepisów prawnych związanych z procesem rekrutacji.
 • Budowanie marki pracodawcy: jak przyciągnąć najlepszych kandydatów i budować pozytywny wizerunek firmy na rynku pracy.

Dlaczego warto wziąć udział w kursie lub szkoleniu z rekrutacji i selekcji? Udział w nim pozwala osiągnąć poprawę w zakresie skuteczności i jakości przeprowadzanych procesów rekrutacyjnych. Nauka nowych technik i metod, które mogą być użyteczne w codziennej pracy. Szkolenie pozwala na poznanie nowoczesnych narzędzi i podejść do rekrutacji, takich jak wykorzystanie technologii czy budowanie marki pracodawcy. Daje również Możliwość wymiany doświadczeń z innymi specjalistami z branży oraz nawiązywania cennych kontaktów biznesowych.

Szkolenie z rekrutacji i selekcji pracowników dostarcza uczestnikom kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzania efektywnych procesów rekrutacyjnych. Uczestnictwo w takim szkoleniu może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku pracy oraz poprawy jakości zatrudnianych pracowników.

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców

Szkolenie „Zatrudnianie cudzoziemców” skupia się na zagadnieniach związanych z procesem zatrudniania obywateli niebędących obywatelami Polski, z uwzględnieniem przepisów prawnych, procedur wizowych, kwestii kulturowych i innych aspektów związanych z zatrudnianiem pracowników z zagranicy.

Szkolenie dedykowane jest:

 • Specjalistom ds. zasobów ludzkich, którzy zajmują się lub planują zająć się procesem rekrutacji i zatrudniania pracowników z innych krajów, np. z Ukrainy czy Białorusi.
 • Menedżerom i kierownikom zespołów, którzy chcą zrozumieć aspekty związane z zatrudnianiem cudzoziemców.
 • Właścicielom firm i przedsiębiorców, którzy planują sięgnięcie po pracowników z zagranicy.

W programie zajęć omawiane są:

 • Przepisy prawne i procedury: pozwala to na rozumienie lokalnych przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, wymagań wizowych, zezwoleń na pracę itp.
 • Aspekty kulturowe: jak efektywnie komunikować się i współpracować z pracownikami z różnych kultur i tła etnicznego.
 • Proces rekrutacji: jak przeprowadzać proces rekrutacji z uwzględnieniem specyfiki zatrudniania cudzoziemców.
 • Integracja i adaptacja: jak wspierać cudzoziemców w procesie adaptacji w nowym środowisku pracy i kulturze.
 • Kwestie podatkowe i ubezpieczeniowe: jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie opodatkowania i ubezpieczeń pracowników z zagranicy.
 • Etyka i odpowiedzialność: zrozumienie odpowiedzialności pracodawcy w kontekście zatrudniania pracowników z innych krajów.

Udział w kursie lub szkoleniu z zatrudniania cudzoziemców pozwala zrozumieć złożoność procesu zatrudniania cudzoziemców. Błędy w procesie zatrudniania cudzoziemców mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Wiedza nabyta podczas szkolenia pomoże unikać takich błędów.

Szkolenia HR odgrywają kluczową rolę w profesjonalizacji działań zasobów ludzkich w organizacji. W artykule omówione zostały trzy kluczowe szkolenia: „HR Business Partner”, „Rekrutacja i selekcja pracowników” oraz „Zatrudnianie cudzoziemców”. Każde z nich skupia się na specyficznych aspektach zarządzania personelem, od strategicznego partnerstwa biznesowego, przez efektywny proces rekrutacji, po złożoność zatrudniania pracowników z innych krajów. Jednakże warto podkreślić, że wymienione w artykule szkolenia to tylko wybrane tematy z szerokiej gamy kursów dostępnych dla pracowników HR. Rynek szkoleń oferuje wiele innych tematów, odpowiadając na różnorodne potrzeby i wyzwania działów HR w nowoczesnych organizacjach.